Rekisteriseloste

AKM Autokaupan Keskusmaalaamo Oy:n, henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen, rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä: AKM Autokaupan Keskusmaalaamo Oy, Kalkkikiventie 14, 04300 Tuusula p. 010 2350281
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Asiakasrekisteripäällikkö, info@keskusmaalaamo.fi
 3. Rekisterin nimi: AKM asiakasrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Keskusmaalaamon ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Keskusmaalaamon palvelujen mainonta ja markkinointi, asiakastyytyväisyyden mittaaminen.
 5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään Keskusmaalaamon päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä, henkilön käyttäessä Keskusmaalaamon kotisivujen sisältämiä palveluita. Tietoja voidaan ottaa myös ulkoisista lähteistä, kuten mobiilisovelluksesta Vauriokamera.
 6. Rekisterin tietosisältö
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Auton merkki ja malli
  • Rekisterinumero
  • Asuinpaikka
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle ilman asiakkaan hyväksyntää tai toimeksiantoa. Asiakkaan toimeksiannosta, kuten ajanvarauspyynnöstä tai muusta yhteydenotosta, toimeksiannon kannalta välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemalle toimeksiannon kohteelle.
 8. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.
 9. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Haluttaessa tarkastuttaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa henkilötietoa on esitettävä kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.
 10. Kielto-oikeus: Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten